ระบบสารสนเทศของ MK Restaurants

MK Restaurants

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีร้านสุกี้2 รูปแบบ ได้แก่ ร้าน เอ็ม เค เรสโตรองต์ (ร้าน เอ็ม เค สุกี้) และ ร้าน เอ็ม เค โกลด์ เรสโตรองต์ (ร้าน เอ็ม เค โกลด์) โดยบริษัทฯ ได้วางตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของร้านแยกตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยแต่ละร้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง เช่น ร้าน เอ็ม เค สุกี้ จะเน้นกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง (Mass Customization) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน นักเรียนนักศึกษา เพื่อนร่วมงาน ที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูง ในขณะที่ร้าน เอ็ม เค โกลด์ จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) ได้แก่ลูกค้าร้าน เอ็ม เค สุกี้ เดิม กลุ่มเพื่อน หรือนักธุรกิจที่ต้องการใช้ร้านเอ็ม เค โกลด์ เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองลูกค้า หรือกลุ่มคนในโอกาสพิเศษ
ระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่

เป็นระบบเสริมของโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารที่ออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานหน้าร้าน เนื่องจากมีฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถรับส่งข้อมูลรายการได้อย่างรวดเร็วและมีการเชื่อมต่อสัญญาณระบบ Wi-Fi ที่มีประสิทธิภาพ โดยPDA เป็นตัวรับ Order แล้วส่งผ่าน Wire-less ไปที่ Back office ซึ่งสามารถประมวลผลจาก PDA ไปยัง ห้องครัว (มีหลายห้องได้) รวมทั้งไปยังบาร์น้ำ และ Back Office ยังสามารถทำงานกับ database ได้หลายตระกูล และยังสามารถเชื่อมข้อมูลได้หลาย ๆ สาขา สำหรับเครื่อง PDAใช้ hp ipaq 4150 มี 17 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อมีสองเครื่อง คือ เครื่องหลัก และเครื่องรอง ทำงานโดยการจดออเดอร์ ลงPDA ที่ลงโปรแกรมโดยเฉพาะ เมื่อกดบันทึก หรือ จบรายการ รายการที่บันทึกไว้ก็จะส่งไปยังห้องครัว เมื่อครัว ต่างๆ รับรายการ ก็จัดส่งตามโต๊ะ ค่าใช้จ่าย หรือ ของคงเหลือ ก็จะถูกส่งเข้าไปในระบบ ทำให้เกิดการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


ความรู้หรือแนวคิดที่ได้รับจากการศึกษา


การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้น สามารถลดค่าต้นทุนใช้จ่ายและจำนวนพนักงานที่รับภาระให้น้อยลง และไม่ทำให้เกิดความวุ่นวายในร้านการนำเอาระบบPDA มาช่วยจดจำข้อมูลที่รับ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว และถูกต้อง ส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง : http://kanyakorn-may.blogspot.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการอาหารความเห็น (0)