ธุรกิจกับซอฟแวร์

ร้าน Milk club มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง

ร้าน Milk club นั้นได้ใช้ซอฟแวร์ในการคำนวณราคาสินค้าที่ลูกค้าสั่งโดย ให้ผลลัพธ์คือ ราคาสินค้ารวมทั้งหมดที่ลูกค้าสั่ง และคำนวณเงินทอนของลูกค้า ซึ่งเมื่อใช้ซอฟแวร์ช่วยในการทำธุรกิจจะช่วยในเรื่องของการคำนวณ ราคาที่ชัดเจน เงินทอนที่ถูกต้องและสามารถบอกได้ว่าในแต่ละวัน ขายสินค้าตัวไหนไปบ้าง จำนวนเท่าไร ทำให้ทราบถึงข้อมูลที่ชัดเจนในการขายของแต่ละวัน

สรุป การใช้ซอฟแวร์มาช่วยในการทำธุรกิจ จะช่วยบันทึกข้อมูลของการขายในแต่ละวันได้ชัดเจน จำนวนเงินที่รับและเงินทอนที่แน่นอนมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบริการร้านอาหารความเห็น (0)