ในช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว ชึ่งในช่วงนี้น้ำตกจะสวยงามมากเนื่องจากว่าน้ำจะมากพอสมควร มองดูแล้วสวยงามเลยที่เดียว ในจังหวัดอุบลมีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่งที่เหมาะจะท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงนี้ อาทิเช่น น้ำตกห้วยหลวงหรือน้ำตกบักเตว น้ำตกแสงจันทร์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำตกลงรู น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกตาดโตน น้ำตกแก่งลำดวนเป็นต้น เดือนนี้เป็นฤดูน้ำหลากจะสวยงามแต่ต้องระวังเมื่อจะลงเล่นนำ้ อันตราย แล้วเที่ยวให้สนุกนะค่ะ