วันนี้ไม่มีเรียนวิชาของอาจารย์ประกอบ ทำให้วันนี้ว่างทั้งวัน กระผมจึงใช้เวลาว่างนี้ในการทำ Mind Map ส่งอาจารย์ กระผมได้จัดทำ และส่งเข้าMultiply ในบล็อก และ ส่งเข้าไปใน Gotoknow แต่ก็เกิดปัญหาคือ ไม่สามารถแนบไฟล์ลงในบล็อก Gotoknow ได้ จึงใส่ข้อมูลลงในไฟล์อัลบั้มแทน