วันนี้ไม่ได้เรียนกับอาจารย์เพราะอาจารย์ติดงานราชการ อาจารย์จะต้องไปเชียงใหม่วันนี้เลยไม่ได้เรียนเลย ดีจัง อุ้ยไม่ใช่แต่อาจารย์เขากฌ็อุตสาห์สั่งงานตั้งใหเป็นเหยียดเลย ทำให้พวกหนูทั้งหลายต้องนอนเครียดเกียบหลายคืนแน่ะ เหตุที่เครียดเพราะงานที่จะส่งต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำ ไอเราน่ะมันก็ไม่มีคอม เลยเครียนไปนิดหนึ่ง แต่ก็ยังมีความขยันอยู่ในตัวเลยต้องมานั่งทำในคอมของมหาลัยไปทั่วทำงานจนเสร็จไปได้ค่ะ ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้