นโยบายการบริหารโรงเรียน

ผอ.วินัย
นโยบายโรงเรียนอู่ทอง

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  ได้มอบนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอู่ทอง
ดังนี้
1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย,
4. ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
5. ส่งเสริมด้านวิชาการงานและอาชีพ
6. เน้นการจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ
8. ส่งเสริมการสืบค้นและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และมาตรฐานของงาน
10. สนองนโยบายของ ศธ. , สพฐ. และ สพท.สพ. เขต 2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลายหลากเรื่องราว

คำสำคัญ (Tags)#นโยบายการบริหารโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 61253, เขียน: 20 Nov 2006 @ 12:02 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 19:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบพระคุณครับ