JJ16V8_5 สามงานสองวัน หนึ่ง JJ ชวนชิม

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทำงานไป ชวนชิมไป

เริ่มจาก งาน ก่อนครับ วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ นำทีมโดย รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ที่ปรึกษา อธิการบดี มฟล


วัตถุประสงค์ ของ คณะทำงาน คือ วางแผนติดตามการดำเนินการโครงการ กิจกรรม และ ฝึกอบรม ที่จัดโดย ควอท


รวมถึงการ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำแล้วเสร็จสิ้นเพื่อนำเสนอ Thai Pod

เตรียมกันจนเที่ยงกว่า แวะไปเติมพลัง ร้านอาหารเก่าแก่ ดั้งเดิม คือ ร้านชัยโรจน์ ตรงข้าม โรงเรียนสันติราษฎร์ ที่เปิดมากว่า ๕๐ ปี


อาหารจานเด็ด คือ ปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ด แต่ไม่เผ็ด ที่ต้องคลุกข้าวสวนร้อนๆทาน รวมทั้งห่อกลับทานต่ออีกหนึ่งมื้อ


จานที่สองที่ขาดไม่ได้ คือ หมูอบ

ไข่เจียวปู และ ต้มยำขาหมู สั่งมาแกล้ม และ กลั้วคอ

เสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม เช้าประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการครั้งที่ ๗/๒๕๕๙


ท่าน รองเลขาธิการ ( ป้ายแดง ) สกอ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร และ ท่านประธาน อนุ กก ผศ.ดร.สุดาพร เข้มแข็งครับ


ประเด็นที่สำคัญ คือ การวางแผนกิจกรรม พัฒนา สมรรถนะ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ให้ร้อยเรียง Thailand 4.0


ช่วงบ่าย ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย หรือ ควอท ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙


ท่านประธาน คือ รศ.ดร.ภญ.ชวนี ทองโรจน์


ประเด็นที่ สำคัญ คือ แผนปฏิบัติการ ที่ คณะทำงาน ผ่าน อนุ กก วิชาการ รวมทั้ง การพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา หรือ TPSF Teaching Professional Standards Framework โดย อาจารย์ จะต้องมีกรอบมาตรฐานสมรรถนะ สามมิติ คือ ด้านคุณค่าของการเป็นอาจารย์ หรือ Professional Values ด้านความรู้ หรือ Professional Knowledge และ ด้านทักษะ หรือ Professional Practice

JJ๕๙ เรื่องเล่าชวนรู้ ( @ สกอ 200816 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (4)

สุชาติ โกทันย์
IP: xxx.158.166.134
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ สำหรับข้อมูลในการทำงานของมหาวิทยาลัยในทุกระดับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

คุณยายมาเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.สุชาติ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณยาย ขอบพระคุณครับแวะมาเยี่ยมยาม