มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทย

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ คือ มหาวิทยาลัยทำให้สังคมเข้มแข็ง

มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศไทยท่านกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า... มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ คือ มหาวิทยาลัยทำให้สังคมเข้มแข็ง

อ่านการปาฐกถาเรื่องการศึกษาจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ประธานกรรมการมูลนิธิสาธารสุขแห่งชาติในเวทีนำเสนอผลงานนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม ภายใต้โครงการเสริมสร้างพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่น่าอยู่ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558


อ่านข้อความเพิ่มเติมได้ที่นี่

กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ


---------------------------------------

ช่องทางติดต่อมูลนิธิสยามกัมมาจล

#www.scbfoundation.com

#www.facebook.com/scbfoundation

#www.youtube.com/scbfoundation

#[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)