Flipped classroom 100% @ClassStart.org ตอนที่ 2 การจัดการกลุ่มผู้เรียน

การทำห้องเรียนกลับทาง (Flipped classroom) ช่วยสนับสนุนการทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในห้องเรียนและการทำ active learning ได้เป็นอย่างดีเพราะผู้สอนจะมีเวลาในการจัดการและดูแลกิจกรรมที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะ แทนที่จะหมดเวลาไปกับการบรรยายทั้งชั่วโมงและผู้เรียนก็ได้ความรู้กลับไปเพียงเล็กน้อย

ClassStart.org ช่วยในการจัดกลุ่มของผู้เรียนทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนส่งงานแบบกลุ่มได้โดยสะดวกค่ะ วิธีการเพิ่มกลุ่มผู้เรียนนั้นมี 2 แบบ แบบแรกคือจัดกลุ่มเดียวกันทั้งเทอม และ แบบที่ 2 คือจับกลุ่มตามชิ้นงานที่เกิดขึ้นค่ะ

ดังนั้นสำหรับการทำห้องเรียนกลับทาง สิ่งที่ผู้สอนต้องทำในชั่วโมงแรกแรกคือการให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนี้ ดิฉันเน้นให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันทำงานแบบกลุ่มเดียวกันทั้งเทอม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความร่วมมือกันในการทำชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องโดยสะดวก

โดยวิชานี้ดิฉันจัดกลุ่ม 3-5 คน เมื่อผู้เรียนจัดกลุ่มแล้วให้เลือกตัวแทนกลุ่ม ตัวแทนกลุ่มจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะตัวแทนกลุ่มจะเป็นคนส่งชิ้นงานเข้าไปใน ClassStart ทุกครั้งค่ะ ผู้เรียนจึงควรเลือกตัวแทนกลุ่มที่มีความรับผิดชอบสูงที่ติดตามงานกลุ่มได้ตลอดและมีความเป็นผู้นำค่ะ

ส่วนวิธีการส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนั้นสามารถใช้เว็บบอร์ดในชั้นเรียนออนไลน์ ที่ ClassStart มีให้อยู่แล้วสำหรับแต่ละชั้นเรียนค่ะ โดยผู้เรียนจะโพสต์กระทู้เพื่อบอกรายชื่อสมาชิกกลุ่มและตัวแทนกลุ่ม เมื่อทุกกลุ่มได้ส่งรายชื่อแล้ว ผู้สอนก็จะทำหน้าที่ในการจัดกลุ่มผู้เรียนทุกๆ กลุ่มตามรายชื่อค่ะ

วิธีการเพิ่มกลุ่มผู้เรียนนั้น ให้เข้าไปที่หน้าหลักของชั้นเรียน แล้วกดเลือกเมนูกลุ่มผู้เรียน หลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มกลุ่มผู้เรียน โดยตั้งชื่อกลุ่มแล้วเลือกตัวแทนกลุ่มค่ะ แล้วทำการกดปุ่มเพิ่มสมาชิกกลุ่มโดยเลือกรายชื่อสมาชิกจากรายการชื่อของผู้เรียนในชั้นเรียนนั้นทีละคน ทำเช่นนี้ไปจนครบทุกกลุ่ม

ชั้นเรียนนี้ก็จะมีกลุ่มถาวรตลอดทั้งเทอม แต่หากมีการปรับเปลี่ยนสมาชิกกลุ่ม ก็ผู้สอนก็สามารถเข้ามายกเลิกสมาชิกเดิมและเพิ่มสมาชิกในกลุ่มได้ใหม่เช่นกันค่ะ


ผู้เรียนแจ้งชื่อสมาชิกลุ่มไว้ในเว็บบอร์ดของชั้นเรียนนี้การสร้างกลุ่มผู้เรียนของรายวิชานี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (0)