เพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่ ลองร้องดู


เวอร์ชั่นนี้ไม่มีคำว่า ไทย และไม่มีเลือดเนื้อ(ซึ่งให้บรรยากาศของความรุนแรง)

.

หลากเผ่าพันธุ์ รวมแว่นแคว้น เป็นแผ่นดินทอง

เป็นประชารัฐ เราผอง ทุกหมู่ ทุกส่วน

อยู่ดำรง...............ด้วยเราล้วนหมาย..............คี

เรานี้รักสงบ แต่.............................................ขี่

เหงื่อทุกหยาด สละเพื่อชาติ เรายอมพลี

เถลิงประเทศ แผ่นดินถิ่นนี้ สุขีชัยโย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)