ปรับเพลงสรรเสริญฯให้ฟังง่ายและถูกกาลเทศะมากขึ้น (ฉบับสมบูรณ์)


หลักการโมคือ วร เป็นพระ หมด ใช้ภาษาไทยที่ฟังง่ายขึ้น

สุดท้ายสำคัญสุด เราไป “บันดาล” อะไรให้ท่านไม่ได้ เพราะอยู่ต่ำกว่าท่าน ต้องขอ “พรพระ” มาบันดาล ซึ่งอาจะเป็นอัลลาห์ พระเยโฮวาก็ได้ ทำให้เพลงนี้ร้องได้สนิทใจด้วยคนทุกศาสนา

.

ปวงข้าพระพุทธเจ้าเอาหัวใจก้มน้อมกราบกราน

นบ....................................................................เรก

เอก...................................................................ยง

เย็น....................................................................รักษา

ปวงประชาเป็นสุขศานติ์

ขอพรพระดลบันดาล ธ....................................ดัง

หวังในพระหฤทัย

พสกผสานใจให้ ทรงพระเจริญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)