ขอทรงพระเจริญ​(อาจารย์ สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์)

ขอทรงพระเจริญ

กระต่ายใต้เงาจันทร์
ดั่งสวรรค์ คุ้มภัย ด้วยใจแม่
น้ำพระทัย เผื่อแผ่ ไม่หมดสิ้น
แม่คือพระ ผู้ปกป้อง ผองแผ่นดิน
ดุจธารใส ไหลริน แผ่นดินทอง

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
กราบพระบาท วางมาลา มือทั้งสอง
ขอทรงพระเจริญพรรษา ฝ่าละออง
ไทยทั้งผองร่วมใจ"ถวายพระพรชัยมงคล

"ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ" ดร.ฤทธิชัย แกมนาคและอาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์ และครอบครัวแกมนาค

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทกลอนกระต่ายใต้เงาจันทร์ความเห็น (0)