" ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี "

" ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี "


..... "ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี "......

.....น้อมแด่พระแม่เจ้า...........จักรีวงศ์

<p “=”“>สิริกิติ์..บาทบงส์……………….คู่ไท้
</p>

ธ สยามปกพสกคง...............ทูนเทิด

ผไทเลิศบรรเจิดให้...............พละล้ำบดีศร

.....เวียนบรรจบครบได้...........พระชันษา

ณ สิบสองสิงหา...................เพริศแพร้ว

สถิตย์กลางหว่างประชา.........ชมชื่น...มากเฮย

เปรียบแม่แลเพชรแก้ว...........ผ่องฟ้าพราวไสว

.....ขอพระองค์ทรงยั้ง............ยืนนาน

เปรียบดั่งดวงชวาล................ส่องหล้า

พระพลาดิศัยหาญ.................หนแห่ง...ยิ่งนา

ทรงอยู่ครองเคียงฟ้า..............เหล่าข้าเทิดถวาย

.....พระคุณแม่แผ่เกล้า...........ไพศาล

ซ้องแซ่สาธุการ......................ทั่วหน้า

ปวงพสกยกบาร......................มีผ่อง

พระเกียรติก้องขจรหล้า...........ไพร่ฟ้าเฉลิมฉลอง

..ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า วันปีย์ ผู้ประพันธ์บทโคลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

แม่รักลูก ลูกก็รู้อยู่ว่ารัก

คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน....

มีภาพการแสดงประกอบบทกลอน

แห่งความรักอมตะของแม่กับลูก

นางวันทองกับพลายงาม ในวรรณคดีไทย

ของนักเรียนมาฝากอาจารย์จ้ะเขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์ คุณมะเดื่อ มากครับผม