โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปลอดภัย รู้วินัยจราจร

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กศน.ตำบลราชคราม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปลอดภัย รู้วินัยจราจร

ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป้าหมาย ประชาชน จำนวน ๒๐ คน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)