โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กศน.ตำบลราชคราม ได้จัดโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลราชคราม

เป้าหมายประชาชน ตำบลราชคราม จำนวน ๓๕ คน จัดได้ ๕๑ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)