วันที่ 52 นิเทศการสอนแห่งชาติ (​2 สิงหาคม 2559)

" วันนี้เป็นวันนิเทศการสอนแห่งชาติ มาพร้อมกันทั้ง 2 วิชา "

เริ่มด้วย ... การสอนในชั่วโมงแรก ชั้นป. 6/3 ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ นักเรียนชายไม่อยู่ทำให้ห้องเงียบมาก ๆ สอนง่ายขึ้นและก็สนุกอีกต่างหาก มาถึงชั้วโมงที่ 2 เป็นชั่วโมงแห่งการนิเทศ ซึ่งตื่นเต้นมาก ๆ แต่ทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปด้วยดี แต่ก็ยอมรับยังมีข้อเสียในการสอนอีกมากที่ต้องปรับปรุง หลังจากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันและในช่วงบ่าย ... มีการนิเทศการสอนในรายวิชาสุขศึกษา การสอนก็ดำเนินไปด้วยดี แต่ก็มีบางอย่างที่ อาจารย์ฝากไว้คือ การเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้เพียงความรู้อย่างเดียว หลังจากนั้นก็เป็นการซ้อมวิ่งของนักเรียน เราก็มาช่วยเป็นกรรมการตัดสิน จากนั้นก็มาฝันคำแนะนำในการนิเทศ ซึ่งก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง แต่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)