ยกเลิกการสัมมนา Strategic KM

ยกเลิกการสัมมนา Strategic KM

       ผมลงบันทึกเรื่องนี้ไว้เมื่อวันที่ 30 ส.ค.48   และได้รับแจ้งเมื่อ 3 - 4 สัปดาห์มาแล้ว   ว่าการสัมมนานี้ยกเลิก   เพราะมีคนลงทะเบียนน้อย   ไม่คุ้มการลงทุนเชิงธุรกิจ   เรื่อง KM นี้ในต่างประเทศเขาจัดการประชุมหรือฝึกอบรมกันเป็นธุรกิจนะครับ   ค่าบริการแพงด้วย

วิจารณ์  พานิช
 31 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)