ก้าวที่สามสิบสอง... กีฬาสีท่ามกลางสายฝน ( 29 มิถุนายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธ

สวัสดีวันที่สายฝนพรำตั้งแต่เช้า วันนี้ทางโรงเรียนมีกิจกรรมกีฬาสีอีกด้วยน่าเห็นใจเด็ก ๆ ที่เตรียมตัวเตรียมใจกันมาอย่างดี และน่าเห็นใจครูหัวหน้างานกีฬาสีในครั้งนี้คงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนแผนงานหลายอย่าง ช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนขบวนกีฬาสีที่นักเรียนเตรียมกันมาจึงไม่ได้เดิน การเดินขบวนจึงถูกตัดออกไปเพราะดูท่าทางฝนแล้วจะไม้หยุดตกเลย ถึงแม้สายฝนจะโปรยปรายแต่ครูและเด็ก ๆ ก็ไม่ย่อท้องานกีฬาสียังคงดำเนินต่อไปถึงแม้จะไม่ได้เดินขบวนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เด็ก ๆ ยังคงมุ่งมั่นเต็มที่ พอสายมาหน่อยสายฝนเห็นใจฝนเริ่มหยุดตกกิจกรรมการแข่งขันดำเนินได้ง่ายขึ้น งานกีฬาสีเริ่มมีบรรยากาศของงานกีฬาสีขึ้นมา มีเสียงเชียร์ เสียงร้องเพลงเริ่มดังขึ้นสร้างความสนุกสนานเฮฮาให้กับนักเรียน พวกเราครูนักศึกษาฝึกสอนก็คอยกระจายตัวกันไปเข้าไปช่วยงานตามจุดต่าง ๆ ขอบคุณสายฝนที่หยุดตกทำให้งานกีฬาสีสามารถดำเนินต่อไปได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เป็นกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับเราอีกหนึ่งประสบการณ์…ขอบคุณประสบการณ์ดี ๆ ….บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)