ก้าวที่ยี่สิบเจ็ด...สีอะไร...สีดอนไชย ( 22 มิถุนายน 2559 )

Winaiyamon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีวันพุธ

ช่วงนี้ทางโรงเรียนอยู่ในช่วงของการเทศกาลกีฬาสีภายในโรงเรียน ในช่วงพักกลางวัน ช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียน ก็จะมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เด็ก ๆ สนุกสนานกันใหญ่ ช่วงพักกลางวัน ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจะได้ยินเสียงเชียร์ดังลั่น ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ผ่อนคลายให้กับเด็ก ๆ

กิจกรรมกีฬาสีถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนโดยส่วนใหญ่รอคอยเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นกิจกรรมที่เด็กนักเรียนจะได้แสดงศักยภาพของตนเองทั้งในด้านกีฬาและด้านการทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และฝึกในเรื่องของการวางแผนการบริหารในแต่ละกลุ่มสีให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจรรมทั้งหมดครูได้มอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสีได้บริหารจัดการกันเอง เป็นการฝึกให้เด็กได้ทำงานด้วยตนเอง กิจกรรมกีฬาสีนี้ถือว่าฝึกให้นักเรียนได้ประสบการณ์และทำงานเป็นหลายอย่างเลยก็ว่าได้

ในช่วงนี้ถ้าหากครูนักศึกษาเดินไปทางไหน หรือไปสอนห้องไหนเป็นต้องถูกถามคำถามที่ว่า “ครูอยู่สีอะไรคะ/ครับ ” ถ้าเป็นคำตอบแบบตรง ๆ ก็จะตอบว่า ครูไม่ได้ประจำกลุ่มสีจ๊ะ แต่ถ้าเป็นคำตอบที่อ้อมค้อมหน่อยก็จะตอบว่า “ ครูอยู่ศรีดอนไชย ” เด็กก็จะชอบใจกันใหญ่ มุกเล็ก ๆ น้อย ๆ ครูก็พอเล่นได้…บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุวิมล แดงพยนต์ (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)