เป็นตายร้ายดี (นิกายถาง)

เราสามารถหลีกเลี่ยงความตายได้ถ้า "ตายในขณะที่เป็น" (ลพ.เงื่อมเรียกว่า ตายก่อนตาย) คือ ในขณะที่ตัวเป็นๆ หายใจดีอยู่นี้เราก็อยู่คล้ายๆคนตาย เช่น หมดโลภ หมดอิจฉา หมดพยาบาท คนเป็นทำแบบนี้ได้เท่ากับว่าฝึกตายไว้ดีแล้ว พอถึงคราวที่ร่างกายจะแตกสลายที่เรียกกันว่าตาย มันก็จะเป็นเพียงกิริยาการตายเท่านั้น ไม่เกิดอาการใดให้เดือดร้อนมากนักหรอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรี



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตายแบบไม่เดือดร้อน ได้คงดีค่ารักษา ก่อนตายแพงเหลือหลาย. เดือดร้อน ญาติ ถ้าไม่มีเงิน นะ