​ตีความเศรษฐกิจไทย

ตีความเศรษฐกิจไทย

บทความ “เห็บสยามโมเดล” : เสือโดนดาวน์เกรดเป็นเห็บ โดยกานดา นาคน้อย น่าอ่านมาก อ่านแล้วเห็นชัดว่า เป็นการตีความโดยนักเศรษฐศาสตร์ชั้นเซียน

วิจารณ์ พานิช

๔ ส.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)