วันที่ 44 ชาวต่างชาติมาสอนภาษา (21 กรกฎาคม 2559)

" วันพฤหัสบดี ... ครูเวรประจำวัน "

วันนี้มีชาวต่างชาติมาสอน English ให้นักเรียน ซึ่งมากันเยอะมากเราเลยโดนยึดห้องพัก เราย้ายไปอยู่ห้องจริยะธรรม ซึ่งมีความสงบ เงียบมาก แต่ไม่มีโต๊ะนั่งแต่ไม่เป็นไร เราโอเค


ในชั่วโมงที่ 2 ... สอนวิชาสุขศึกษา ป.2/1 เรื่อง กระเพาะอาหารและลำไส้ ซึ่งนักเรียนค่อนข้างตั้งใจที่จะเรียน เพราะมีครูประจำชั้นคอยดูแลความเรียร้อยอยู่ด้านหลัง และนักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมดีมาก

ในชั่วโมงที่ 4 ... ได้มีโอกาสไปสอนสังคมศึกษา ป.4/3 ซึ่งนักเรียนค่อนข้างที่จะน่ารัก วันนี้ให้นักเรียนระบายสี วันอาสาหบูชา ซึ่งแต่ละคนก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่

ควบคุมการซ้อมกีฬาสี ... วันนี้ซ้อมการรับ - ส่งไม้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนบงคนยังรับ - ส่งไม้ให้เพื่อนยังไม่ได้เลย ต้องมาสอนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่การจับไม่ และการส่งไม้ ยากนะสำหรับนักเรียนชั้น ป.3/2 แต่มันจะผ่านไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)