วันที่ 43 ถวายเทียนพรรษา (15 กรกฎาคม 2559)

" วันศุกร์ ... วันทำบุญ "

ในชั่วโมงที่ 3 ... สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 เรื่อง แหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนที่ดีมาก ๆ ตั้งใจเรียน ตั้งใจตอบคำถาม ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนานมากขึ้น

ในภาคบ่าย ... ถวายเทียนพรรษา ณ วันป่าดาราภิรมณ์ ซึ่งทางที่เราเดินไปเป็นทางเท้า ต้องเดินไปทีละคน นักเรียนก็มีการเดินขบวน และตีกลองอย่างสนุกสนานเลยทีเดียว


ลับมาซ้อมกีฬาสีต่อ ... วันนี้เราได้ฝึกซ้อมลูกทีมของเราในการวิ่งกีฬาสี 8x50 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งห้องที่เราฝึกเป็นนักเรียนห้อง 2 หาตัวนักกีฬาที่จะมาวิ่งได้ยากมาก แต่เราก็ไม่ท้อ สู้ต่อไป นักเรียนยังสู้ลเย เราจะไม่สู้ได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนาวสาวสายธาร อินทร์ตา (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)