ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

…กีฬา...ประชาธิปไตย...ออกเสียงประชามัติ...

23-24 กรกฎาคม 2559 กศน.อำเภอเสนา ได้พาคณะครูและนักศึกษา จำนวน 150 คน ไปเข้าค่ายตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ที่กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 จังหวัดชลบุรี เพื่อฝึกให้นักศึกษามีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รักและศรัทธาในสถาบันหลักของไทย และเข้าใจการออกเสียงประชามัติร่างรัฐธรรมนูญ เก็บภาพบางส่วนของกิจกรรมมาฝากค่ะ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)