<เล่าสู่กันฟัง>กศน.อำเภอพล จัดโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาทและการทำบัญชีครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล

กศน.อำเภอพล จัดโครงการหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาทและการทำบัญชีครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดล ม.2 ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาทตำบลละ 10 คน 12 กศน.ตำบล จำนวน 120 คน โดยนายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ กิจกรรมมีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ โดยแบ่งกลุ่มละ 10 คน จำนวน 12 กลุ่ม และนำเสนอกลุ่มละ 15 นาที


นายธนโชค พงษ์ชนะ นายก อบต.โนนข่า ประธาน


นางศิริวรรณ แสนสูงเนิน หน.ครู กศน.ต.โขขดหนองแก กล่าวรายงาน
นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า พิธีกรแจกสมุดบัญชีครัวเรือนนายประสิทธิ์ พรจันทึก ผอ.กศน.อำเภอพล

ให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


นายพลอย ธวิชัย วิทยากร
นายประเสริฐ เลิกนอก วิทยากร การทำบัญชีครัวเรือน
นางอุบล โสนีย์ สมาชิกศูนย์เรียนรู้หัวนาโมเดลกศน.ตำบลโนนข่า


กศน.ตำบลหนองมะเขือ


กศน.ตำบลหนองแวงโสกพระ
จุดลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)