สอนคณิต : โจทย์ปัญหาการบวก (28 มิถุนายน 2559)

จากการมานิเทศการสอนครั้งแรก รายวิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1
ได้รับคำแนะนำ และข้อควรปรับปรุงอยู่หลายประการ
หนึ่งในคำแนะนำนั้น "ให้จัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่ม"
ทันทีที่ได้ฟังคำแนะนำ ก็คิดทันทีว่า "จับปูใส่กระด้งง่ายกว่าเป็นไหนๆ"

เคยลองแบ่งกลุ่มในชั้นเรียน 1 ครั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้น ต่างจากภาพที่คิดไว้ตอนทำแผนการจัดการเรียนรู้มาก
แต่เมื่ออาจารย์บอกว่า "ถ้าเด็กเขาทำไม่ได้ ... แล้วไม่ฝึก เด็กก็จะยิ่งไม่ได้"

จากนั้น ฉันจึงเริ่มคิดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น "กระบวนการกลุ่ม"
โดยต้องผนวกกับเนื้อหาของวิชาคณิตเรื่อง "โจทย์ปัญหาการบวก"
แต่...มีข้อจำกัดคือ นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก
จะมีบางคนที่พอจะอ่านได้บ้าง ประมาณ 3-4 คน

ดิฉันจึงคิดกิจกรรม "ช่วยกันคิด โจทย์ปัญหาการบวก"
เริ่มด้วยการแบ่งกลุ่ม เนื่องจากฉันสอนคณิต ป.1/1 และ ป.1/2
ก็เลยทดลอง ห้อง ป.1/1 - จับกลุ่มให้
ห้อง ป.1/2 - จับกลุ่มเอง

จากนั้นให้กลุ่ม ส่งตัวแทน คนที่ 1 ออกมารับแถบโจทย์ กลุ่มละ 1 คน
คนที่ 2 3 และ 4 รับรูปภาพปลาไประบายสีคนละ 1 ตัว
คนที่ 1 มารับรูปภาพเต่าไประบายสีอีก 1 ตัว

เมื่อระบายสีรูปภาพที่ได้ เสร็จแล้ว
ก็ให้ติดแถบโจทย์ และรูปภาพไว้บนแผ่นกระดาษ
และทำโจทย์ปัญหาการบวกให้เสร็จ
โดยครูอ่านโจทย์ให้ฟัง
สิ่งที่ไม่คาดคิดคือ... การเขียนรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ใช้เวลาไป 26 นาที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)