โครงสร้างทางปัญญาคนทำ R2R

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โครงสร้างทางปัญญาในคนทำ R2R


ลักษณะร่วมของคนที่ทำ R2R แบบ Happiness R2R จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางโครงสร้างทางปัญญา และจิตใจ ...

คนที่ทำ R2R บ่อยๆ ...จะเกิด Transformation ตามภาพ

Reflection ต่อเนื่องเป็นระยะ จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจและกำลังใจ มีพลังในตัวเอง...

...

13-14 กรกฏาคม พ.ศ.2559

***ผู้ที่ทำหน้าที่การตกผลึกในรอบนี้คือ อ. Tan Tienthavorn

‪#‎KMR2RtoTransformation‬

‪#‎R2RForum‬

วงสีฟ้า จะเกิดจาก Action Learning ... เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ด้วยการลงมือทำ R2R ยิ่งถ้าทำหลายรอบ ... โครงสร้างทางปัญญาที่เกิดแบบ Complex Schema จะยิ่งเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)