วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2559)

วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2559)

ช่วงบ่ายของวันนี้ที่โรงเรียนมีการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ขึ้น ณ หอประชุมหลังโรงเรียน โดยมีครูปรียานุช ศรีทัน ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดงานในวันนี้ สำหรับกิจกรรมในงานภาษาไทยที่โรงเรียนจัดขึ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางภาษาไทย ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขันการคัดลายมือ ท่องทำนองเสนาะ เขียนตามคำบอก และทางด้านหลังของหอประชุม มีการจัดมุมนักอ่านขึ้น โดยแบ่งเป็นมุมของการจัดต่างๆ เช่นมุมหนังสือสารานุกรม หนังสืออ่านทั่วไป หนังสือนิทาน เป็นต้น
กิจกรรมก็ถูกดำเนินไป มีการฟ้อนรำเปิดงานจากฝ่ายนาฏศิลป์ แล้วก็มีตัวแทนนักเรียนขึ้นไปอ่านกลอนวันภาษาไทย หลังจากนั้นก็มีการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ในแต่ละระดับชั้น เราได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันของนักเรียนในระดับ ป.1-2 นั่งเป็นคณะกรรมการไป จับผิดจุดต่างๆ เพื่อที่จะหาผู้ชนะ แต่แอบยิ้มตลอดเลย เห็นนักเรียนอยู่บนเวที โดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆ (ป.1-2) แล้วต่างจากตอนอยู่ในห้องโดยสิ้นเชิง แต่ละคนจัดเต็มนิ่งมาก จากที่ดิ้นๆ เหมือนลิง พออยู่บนเวทีแล้ว อดขำไม่ได้ ดูน่ารักไปหมด ครูแอมป์รู้สึกภูมิใจในลิงๆทั้งหลายมากๆเลย พอแข่งขันไปเรื่อยๆ จนถึงชั้น ป.6 ปรากฏว่าเวลาไม่ทัน ได้เวลาเลิกเรียนของนักเรียนพอดี จึงยกยอดกิจกรรม การเขียนคำศัพท์ ไปวันจันทร์แทน โดยรวมแล้วกิจกรรมนี้ ก็ผ่านไปได้ด้วย มีความสุข ชอบเวลาเห็นลูกลิงขึ้นเวที 555 พอเอาเข้าจริงๆนักเรียนทุกคนทำได้ แถมทำได้ดีมากๆ อีกด้วย
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวชนากานต์ เมฆยะ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)