สัญญกำเนิด...นิพพานคืออะไรแน่ (ตอน๒)

นิพพานคืออะไรแน่ (ตอน๒)

เราเองเคยเขียนไว้นานแล้วว่า นิพพานคือสภาวะทางจิตที่ “ไร้ความเครียด” โดยความเครียดนี้มาจากแรงกระทำจากภายนอกภายในทำให้จิตบิดเบี้ยวไปจาก “จิตเดิมแท้” แรงนี้ก็มีทั้งแรงบวกแรงลบ (สุขทุกข์) นิพพานจึงมีสภาวะไร้ทุกข์ไร้สุขมีความเครียดเป็นศูนย์ อยู่เหนือทุกข์หรือสุขวางตนเองอยู่ที่ศูนย์ เหมือนเลขศูนย์ที่เป็นจุดกำเนิดของเลขทั้งปวง

.

ตามตำราก็ว่ากันว่า นิพพานพ้นการปรุงแต่ง (สังขาร)ไปแล้ว หรือบางทีเรียกว่าเป็น อสังขตะธาตุ (ธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้) (ตาราง periodic table คงงง ไม่รู้จะจัดอยู่ในกลุ่มไหน ๕๕) ก่อนอื่นพึงเข้าใจ(ตามเรา)ว่าการปรุงแต่งความคิดนั้นสมองทำงานร่วมกับความทรงจำ(สัญญา) เมื่อนิพพานแล้วสัญญาดำหมดแล้วเหลือแต่สัญญาขาว ดังนั้นการปรุงแต่งยังมีอยู่แต่เป็นการปรุงขาว ไม่งั้น พพจ. จะเดินไปเทศน์ปัญจวัคคีย์ได้หรือ

.

เมื่อตายแล้วสมองหมด การปรุงแต่งหมด แต่สัญญาขาว(หรืออาจเรียกว่า สัญญกำเนิด) จะลอยไปกับจิตกำเนิดหรือจิตเดิมแท้ ไปอยู่คู่กันในมิติสวรรค์ โดยไม่มีการปรุงแต่ง บริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่เช่นนั้น ความสุขของนิพพานจิตนี้ก็เพราะสัญญกำเนิดนี่แหละเป็นตัวชี้เป้าให้มีความสุข มันสุขมากจนไม่อยากมาเกิดให้เหนื่อยยากอีกต่อไป ยกเว้น ยกเว้น แต่...(ดังว่าแล้ว)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)