“เพื่อนช่วยเพื่อน” กำลังใจคนชราบ้านท่าหลวง


แต่ปัจจุบัน ป้ายืนมีกำลังใจที่ดีขึ้นและไม่รู้สึกเหงาว้าเหว่อีกต่อไป เมื่อกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทำให้ป้ายืนมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนบ่อยขึ้น ของฝากเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมามอบให้คือสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ซ่อนไว้นั้น คือ กำลังยิ่งใหญ่ที่ได้จากเพื่อนมีค่ามากกว่าสิ่งใดบ้านหลังใหญ่กลางสวนผลไม้ รกครึ้มด้วยต้นเงาะ มังคุด ลองกอง น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยิ่ง แต่บ้านหลังนี้อยู่กันแค่สองคนตายาย

ชาวบ้านบ้านท่าหลวงล่าง หมู่ 5 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี รู้กันทั่ว ว่าบ้านหลังนี้เป็นที่พักอาศัยของ “ป้ายืน” หรือ บุญเรือน ถือสัตย์ อายุ 76 ปี อาศัยอยู่กับสามี ทั้งสองมีอาชีพทำสวน อยู่กินกันเรื่อยมา จนมีลูกสองคน บัดนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวออกเรือน มีครอบครัวใหม่กันหมด บ้านหลังใหญ่จึงอยู่กันแค่สองคน

ความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาเมื่ออยู่กันแค้สองคนอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ เมื่อเทียบกับภาวะเจ็บป่วยที่ป้ายืนประสบอยู่

เมื่อตอนอายุประมาณ 40 ปี ขณะที่ป้ายืนกำลังปีนต้นไม้ เพื่อเก็บผลไม้ แต่แล้วก็พลัดตกลงมาทำให้ได้รับบาดเจ็บ กระดูกสันหลังเคลื่อน ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้ เพราะทุกครั้งทีจะลุกจะเดินก็จะมีอาการเจ็บปวดตั้งแต่หลังร้าวไปถึงขา พอแก่ตัวก็ประสบกับมวลกระดูกพรุน จะลุกจะยืนเป็นระยะเวลานานๆ ก็ไม่สามารถทำได้ ทุกวันนี้ก็ได้แต่นั่งอยู่กับบ้าน ลุกเดินขยับร่างกายบ้างเป็นบางครั้ง


ป้ายืน เล่าว่า ทุกวันนี้ต้องใช้ไม้เท้าพยุงร่างกาย จะลุกจะเดินไปไหนมาไหนก็ทำได้ยาก จนกลายเป็นผู้สูงอายุติดบ้าน ไม่สามารถไปไหนมาไหนตามลำพังได้ ข้าวปลาอาหารก็อาศัยคุณลุงผู้เป็นสามี หุงหาให้ทาน แม้ปัจจุบันอายุเข้าเลขแปดแล้ว ก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่

แต่ปัจจุบัน ป้ายืนมีกำลังใจที่ดีขึ้นและไม่รู้สึกเหงาว้าเหว่อีกต่อไป เมื่อกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ทำให้ป้ายืนมีเพื่อนมาเยี่ยมเยือนบ่อยขึ้น ของฝากเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมามอบให้คือสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่ซ่อนไว้นั้น คือ กำลังยิ่งใหญ่ที่ได้จากเพื่อนมีค่ามากกว่าสิ่งใด

“ดีใจที่มีคนเยี่ยมเราหลายคน มีของมาฝาก ได้มานั่งพูดคุยกัน ทำให้เราได้มีรอยยิ้มบ้าง ทุกครั้งที่เขามาก็จะมาตรวจวัดความดัน ถามสารทุกข์สุกดิบ เราก็อยากให้มาบ่อยๆ เพราะเรามีความดันสูงบ่อย และจะได้มีเพื่อนพูดคุยคลายเหงา เราก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีขึ้นมาก เดี๋ยวนี้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน สุขภาพร่างกายค่อยๆดีขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเมื่อก่อนหมอนัดบ่อยมาก แต่เดี๋ยวนี้ 3-5 เดือนถึงจะนัดครั้งหนึ่ง” ป้ายืน เล่ากิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างที่ป้ายืนว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุระดับชุมชนท่าหลวงล่าง หมู่ 5 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับบ้านท่าหลวงล่าง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร มีประชากร 350 คน และมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.85 แยกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่แข็งแรง จำนวน 43 คน ผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 6 คน และผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 3 คน

จากการสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ พบว่าผู้สูงอายุบ้านท่าหลวงล่วงมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีระบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในการดูแลผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียง


ลำเจียก แสดงการ ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านท่าหลวงล่าง ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยชมรมผู้สูงอายุระดับชุมชนท่าหลวงล่าง ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมประชุมเพื่อบริหารจัดการโครงการ โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเดือนละครั้งทุกวันที่ 14 ของเดือน เพื่อชี้แจงและกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานต่าง กิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการรำไม้พลอง เต้นฮูลาฮูป สัปดาห์ละ 3 วัน แอโรบิก กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจิต ด้วยการนำสมาชิกเข้าวัดสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมทุกวันพระอย่างต่อเนื่อง และ กิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อบรมและจัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงตลอดจนให้บริการและคำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิก

ผู้สูงอายุบ้านท่าหลวงล่าง ถือว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดี เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวน มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลา อย่างไรก็มีอาจจะพบโรคเบาหวาน ความดัน อยู่บ้างซึ่งส่วนหนึ่งเพราะ จ.จันทบุรี เป็นเมืองผลไม้ ขณะเดียวกันอาหารทางภาคตะวันออกมักมีรสชาติติดหวาน จึงทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารหรือผลไม้ที่มีรสหวานจนเคยชิน


ขณะที่กิจกรรมของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจะลงพื้นที่เพื่อไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านติดเตียงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ เพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหน ไม่มีเพื่อนพูดคุย เหงาว้าเหว่

“พอเราไปหาเขาก็ดีใจ จนร้องขอให้ไปเยี่ยมบ่อยๆ ในส่วนของผู้สูงอายุที่ติดเตียงเราก็ไปตรวจสุขภาพให้ ช่วยแนะนำขั้นตอนการดูแลที่เหมาะสมให้” ป้าลำเจียก เล่า

โครงการ สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของบ้านท่าหลวงล่าง ถือเป็นตัวอย่างของเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยเข้าไปดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย

หมายเลขบันทึก: 611332เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2016 15:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กรกฎาคม 2016 15:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี