วิธีเรียกดูรายชื่อตาราง และข้อมูลคอลัมน์บน PostgreSQL โดยใช้ SQL

John
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดยทั่วไปแล้วเมื่อเราต้องการทราบรายชื่อตารางในฐานข้อมูล หรือดูรายชื่อคอลัมน์ในตาราง เราจะให้โปรแกรม psql เรียกดูโดยพิมพ์

postgres=# \dt              table_name  

แต่บางครั้งเราต้องการข้อมูลเหล่านี้ในขณะโปรแกรมกำลังทำงาน ดังนั้นเราจึงต้องใช้คำสั่ง SQL เพื่อขอข้อมูลดังกล่าวได้โดยคำสั่ง SQL ดังนี้

SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'public';   

รายละเอียดต่างๆ ของตารางหรือคอลัมน์นั้นจะมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมอีกที่เราสามารถเรียกดูและตรวจสอบได้ เช่น ชนิดของข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ เป็นต้น นอกจากตารางและคอลัมน์ยังมีข้อมูลอื่นๆ อีกที่เราสามารถเรียกดูได้ เช่น รายละเอียดของ Function, View หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมให้ใช้โปรแกรม pgAdmin III ภาพด้านล่างจะเป็นตำแหน่งของตารางที่เก็บข้อมูลคอลัมน์ไว้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเขียนโปรแกรมความเห็น (0)