160727-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Think

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Think กริยา

Present tense:

I/you/we/they think

He/she/it thinks

Present participle thinking

Past tense thought

Past participle thought


(MMD) อธิบาย การใช้ กริยา “THINK”

น้อยครั้ง ที่จะใช้ “Think” กับ infinitive อย่าใช้ว่า “Think to do something.”

เมื่อใช้ “think” ในความหมาย

“To consider facts”เพื่อให้เข้าใจบางสิ่ง” หรือ “เพื่อการตัดสินใจ”

บ่อยครั้ง ใช้ใน รูป “-ing” และในรูปประโยค ต่อไปนี้

“Think of doing something”

“Think about doing something”

‘The U.S. changed its policy and many countries are thinking of doing the same.’

‘The U.S. changed its policy and many countries are thinking about doing the same.’

‘Researchers should think of using methods that don’t require animal testing.’

‘Researchers should think about using methods that don’t require animal testing.’

เมื่อใช้ “think” ในความหมาย

“To believe,” รูปประโยค ปกติ จะใช้กับ “that” clause. เช่น

‘A lot of people think (that) they have more sex appeal if they drive a powerful speedy car.’

ในความหมายนี้ อาจใช้ infinitive ได้ด้วย ต่อเมื่อใช้ในรูป Passive

เช่น be thought to do something.”

‘Many secret organizations are thought to be at work in the country.’


(CCD) อธิบาย การใช้ กริยา “THINK”

สามารถใช้ “think” ร่วมกับ “that” clause

เมื่อ “ให้ความเห็นของคุณเกี่ยวกับบางเรื่อง” หรือ “กล่าวถึงการตัดสินใจที่ได้ทำ”

'I think you shouldn’t do.’

'I thought I’d wait.’

เมื่อใช้ “think” ลักษณะนี้ ปกติใช้ในรูป simple

แต่เมื่อ “ใช้ในการสนทนา” สามารถใช้ในรูป progressive

โดยเฉพาะ ถ้าต้องการเน้นว่า “ความเห็นหรือการตัดสินใจนั้น”อาจเปลี่ยนแปลง

‘I have too many books. I’m thinking I might sell some of them.’

แทนการกล่าวว่า “You think something is not the case”

ปกติ ควรกล่าวว่า “You don’t think it is the case.”

‘I don’t think this will work.’

‘I don’t think there is any doubt about that.’

ถ้าบางคน ถามคุณว่า “whether something is the case”

คุณสามารถแสดงความเห็นของคุณว่า “it is probably the case”

ด้วยการ กล่าวว่า “I think so” มิใช่ใช้ ว่า “I think it.”

“Do you think my mother will be all right?” – “I think so.”

แต่ถ้าคุณต้องการตอบว่า “something is probably not the case”

ตามปกติคุณกล่าวว่า “I don’t think so”

‘I have another friend, Barbara Robson. Do you know her?’ – ‘I don’t think so.’

“Are you going to be sick?” – “I don’t think so.”

เมื่อ บางคน “is thinking” หมายถึง “พวกเขา ‘considering something’”

เมื่อคุณใช้ “think” ในความหมายเช่นนี้ ปกติใช้ในรูป progressive

‘I’ll fix us both a sandwich while I’m thinking.’

‘You have been thinking, haven’t you?’

คุณสามารถช้ รูป progressive เมื่อกล่าวเกี่ยวกับ what is in someone mind” ในเวลาหนึ่ง

‘That’s what I was thinking.’

‘It’s very difficult to guess what the other people are thinking.’

คุณสามารถ กล่าวว่า “บางคน ‘is thinking about’ บางสิ่ง หรือบางคน”

หรือ ‘is thinking of’ บางสิ่ง หรือบางคน”

‘I spent hours thinking about the letter.’

‘She was thinking of her husband.’

ถ้าคุณ “’are consideringง doing บางสิ่ง”

คุณสามารถกล่าวว่า “คุณ ‘are thinking of doing’ it”

‘I was thinking of leaving home.’

ข้อควรระวัง:

อย่ากล่าวว่า “I was thinking to leave home.”


(OALD) อธิบาย การใช้ คำพ้องความหมายกับ “think”

คือ “believe” “feel” “reckon” “be under the impression”

คำเหล่านี้ หมายถึง “มีความคิดว่า ‘บางสิ่งนั้น เป็นความจริง’ หรือ ‘เป็นไปได้’ หรือ ‘มีความเห็นเฉพาะเกี่ยวกับบางคน/บางสิ่ง’”

โดยที่ “think” หมายถึง “มีความคิดหนึ่งว่า บางสิ่งเป็นความจริงหรือเป็นไปได้” ถึงแม้คุณจะไม่แน่ใจเต็มที่ หรือ “มีความเห็นเฉพาะเกี่ยวกับบางคน/บางเรื่อง”

‘Do you think (that) they’ll come?’

‘Well, I like it. What do you think?’

ขณะที่ “believe” มีความหมายเหมือนกับ “think” ข้างต้น

‘Police believe (that) the man may be armed.’


การเลือกจะใช้ “think” หรือ “believe”

เมื่อต้องการแสดง “ความคิดหนึ่งของคุณ หรือของบางคน” ว่าเป็นความจริงหรือเป็นไปได้

ใช้ “believe” จะดูเป็น ทางการ มากกว่า “think”

ใช้ “believe” โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึง “ความคิด” ที่คนอื่นมีอยู่

และใช้ “think” บ่อยครั้งกว่า เมื่อกล่าวถึง “ความคิด” ของตัวเอง

‘Police believe ….’ และ ‘I think …..’

เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น “believe” จะมีความหนักแน่น มากกว่า “think”

และใช้ “believe” โดยเฉพาะ กับ “สิ่งใดๆที่เป็นหลักการ” (matters of principle)

และใช้ “think” ส่วนใหญ่ กับ “สิ่งต่างๆที่ปฏิบัติได้” หรือ ”สิ่งที่เป็นรสนิยมส่วนตัว”

ใช้ “feel” เมื่อมีความคิดเห็น “เฉพาะกับบางสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว” หรือ “กับสิ่งที่คุณหรือบางคน ควรกระทำ”

‘We all felt (that) we were unlucky to lose.’

ใช้ “reckon” ไม่เป็นทางการ “เมื่อคิดว่า “บางสิ่งเป็นจริงหรือเป็นไปได้”

‘I reckon (that) I’m going to get that job.’

ใช้ “be under the impression that..” เมื่อมีความคิดว่า “บางสิ่งนั้นคือความจริง”

‘I was under the impression that the work had already been completed.’


รูปแบบ การใช้ คำพ้องเหล่านี้

  • To think/believe/feel/reckon/be under the impression that
  • It is thought/believe/reckoned that….
  • To be thought/believe/felt/reckoned to be something.
  • To think/believe/feel something about somebody/something.
  • To sincerely/honestly/seriously/mistakenly think/believe/feel


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (2)

sr
IP: xxx.166.162.222
เขียนเมื่อ 

I don't think I can think of other use of 'think'. You cover every think ;-)

เขียนเมื่อ 

Thanks