​เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญไทย


ร่างรัฐธรรมนูญนี้มี ๑๐๕ หน้า ๒๗๙ มาตรา คนไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างผม ฟัง อ. มีชัย และอ่านร่างคร่าวๆ แล้วก็เห็นว่ากำหนดไว้ดี โดยเฉพาะส่วนป้องกันนักการเมืองสร้างฐานอำนาจแบบยกครอบครัว แต่คงต้องหาทางรับฟังเสียงที่เห็นต่างด้วย

เรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญไทย

ผมฟังคำอธิบายของ อ. มีชัย ฤชุพันธ์ เรื่องเป้าหมายและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญไทย ที่ประชาชนไทยจะไปออกเสียงว่ารับหรือไม่รับ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยไม่รู้ว่า การลงมติไปทางใดทางหนึ่งจะมีผลต่อเนื่องอย่างไร โดยฟัง YouTube ตามที่ได้แนะนำไว้ ที่นี่

ท่านบอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ หยิบยกปัญหาของบ้านเมืองที่มีอยู่ เอามาเขียนเพื่อแก้ปัญหา หรือป้องกันปัญหา

ชอบตรงที่ท่านบอกว่า ร่างรัฐธรรมนูญใหม่บอกว่า รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ปกครอง แต่มีหน้าที่ให้บริการ (น่าจะอยู่ที่มาตรา ๕๑ และ ๗๖) และชอบที่กำหนดความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาที่ดี (มาตรา ๕๔) แต่ผมคิดว่าจะต้องมีการวิจัยติดตามมาตรการทางการบริหารอีกมาก จึงจะได้ผลตามเจตนารมณ์นี้

เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การปฏิรูประบบเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ผมอ่านคร่าวๆ แล้วไม่เห็นส่วนนี้

เรื่องเสียงของประชาชน คนที่จะได้รับเลือกตั้งต้องได้เสียงข้างมาก และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยแต่ละพรรคต้องระบุคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี ๓ ชื่อ หากพรรคได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล คือไม่ใช้ให้ ประชาชนลงคะแนนเสียงแบบหูหนวกตาบอด ว่าเลือกพรรคไหนฝ่ายไหนแล้วเขาจะไปทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ โดยประชาชนไม่มีโอกาสรับรู้ล่วงหน้า (มาตรา ๘๘ และ ๘๙)

ฟังตรงนี้แล้ว เกิดคำถามว่า การลงคะแนนวันที่ ๗ สิงหาคมนี้ เรารู้ไหมว่าหากประชาชนลงมติรับ ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด หรือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของคนไปลงมติ จะเกิดผลอะไรต่อไป ตอนนี้ผมไม่รู้ ก็จะเป็นกรณีเหมือนที่ท่านอาจารย์มีชัยว่าไว้

เรื่อง สว. ที่จะเป็นผู้แทนคนแต่ละกลุ่ม (มาตรา ๑๐๗)

กำหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ กำหนดทิศทางและเป้าหมายของชาติ และแผนการปฏิรูปด้านต่างๆ กำหนดเป้าหมายของแต่ละด้าน กำหนดเป้าที่จะต้องบรรลุภายใน ๕ ปี และมีการกำหนดการบังคับใช้ ให้ต้องมีการปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษผู้เกี่ยวข้อง

ท่านสรุปว่าประโยชน์อยู่ที่ประชาชน โทษอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอื้อให้คนดีทำงานได้ เพื่อประโยชน์ของรัฐ

ร่างรัฐธรรมนูญนี้มี ๑๐๕ หน้า ๒๗๙ มาตรา คนไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างผม ฟัง อ. มีชัย และอ่านร่างคร่าวๆ แล้วก็เห็นว่ากำหนดไว้ดี โดยเฉพาะส่วนป้องกันนักการเมืองสร้างฐานอำนาจแบบยกครอบครัว แต่คงต้องหาทางรับฟังเสียงที่เห็นต่างด้วย

วิจารณ์ พานิช

๒๕ ก.ค. ๕๙

หมายเลขบันทึก: 611210เขียนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2016 22:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กรกฎาคม 2016 22:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี