แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จ.นนทบุรี


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดค่ายเยาวชนสมานฉันท์

ส่งเสริมเด็กไทยเรียนรู้ศาสนิกสัมพันธ์ และวิถีวัฒนธรรมบนความแตกสร้าง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิด โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ของจังหวัดนนทบุรี

ในระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค.59 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบียน 2000 อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จ.นนทบุรี จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนาที่ส่งเสริมความสมานฉันท์

และสามารถปฏิบัติตนตามหลักศาสนาได้ถูกต้องให้เยาวชนได้เกิดจิตสำนึกในความเป็นชาติมีความสามัคคี ปรองดอง


และเพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์


มีเยาวชนนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม จำนวน 100 คน

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ในกิจกรรม 3 วัน 2 คืน

พร้อมกันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง ศาสนากับการสร้างความสมานฉันท์ โดยผู้นำ 3 ศาสนา

กิจกรรมเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

การสร้างอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

กิจกรรมกลุ่มพลังเยาวชนเสริมสร้างความสมานฉันท์ และ กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา


โดยเยาวชนทั้ง 3 ศาสนาได้รวมพลังสร้างสรรค์ แบ่งกลุ่มเป็น 6 ทีม 6 สี และแสดงผลงานของแต่ละกลุ่มมาอย่างเต็มที่

วันสุดท้าย มีการสร้างเครือข่ายเยาวชน และกิจกรรมดาวและเดือนขวัญใจค่ายเยาวชนด้วยค่ะ สนุกกันมากๆเลยค่ะ

สุดยอดคนเก่ง น่ารัก และมิตรภาพดีสุดๆ ได้แก่ น้องฝัน เป็นดาวค่าย น้องริว เป็นเดือนค่ายค่ะ

หมายเลขบันทึก: 611207เขียนเมื่อ 25 กรกฎาคม 2016 00:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กรกฎาคม 2016 01:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี