บทเรียนการระบาดของโรคคอตีบในมาเลเซีย

Binyalima
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บทเรียนสำคัญจากสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบในมาเลเซีย

สัปดาห์ที่ผ่าน ถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้รายงานการติดต่อของโรคคอตีบจากผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรง

กรณีศึกษาน้ีเกิดขึ้นที่รัฐซัมบีลัน ผู้ป่วยเป็นแม่บ้าน อายุ. 41 ปี มีอาการไข้ เจ็บคอ เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลคลีนิก Klinik kesihattan Rembau. ต่อมาผลแลปยืนยันเป็นโรคคอตีบ ต่อมาโรคคอตีบได้ติดต่อยังลูกของคนไข้ 4 คน อายุ 8 ปี 12 ปี 15 ปี 21 ปีและติดต่อยังบุคลากรทางการแพทย์ของสถานบริการดังกล่าว อีก 2 คน อายุ 28 และ 50 ปี ทำให้กระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ได้ออกมาเรียกร้องให้สถานบริการทางการแพทย์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าสถานการณ์เกิดการระบาดของโรคหรือสถานการณ์ปกติ โดยเฉพาะมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ การล้างมือที่ถูกวิธี การกำหนดพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยที่เข้าข่ายหรือสงสัยเป็นโรคคอตีบ หรือโรคอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ

คงต้องติดตามต่อไปว่าเชื้อโรคคอตีบจากบุคลากรที่ติดเชื้อคอตีบในครั้งนี้ จะแพร่กระจายไปยังบุคคลอื่น ๆ อีกหรือไม่อย่างไร และส่งผลกระทบในวงกว้างหรือไม่อย่างไ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BINYALIMAความเห็น (0)