ธีรภัทร 15

ธีรภัทร
การบรรยาย เรื่อง E-Learning

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิการยน 2549

ตอนเช้า 07.30 น.ดิฉันไปถึงศูนย์ฯรอขึ้นรถของทางศูนย์ฯเพื่อไปฟังการบรรยายเรื่อง E-Learning ที่ศูนย์ฯราชเทวี ห้องประชุม 119 เมื่อรถออกมาจากศูนย์ฯได้แวะรับอาจารย์นริศาและอาจารย์สมบัติมาด้วย  แต่กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์แสงชัยที่ไปถึงศูนย์ราชเทวีแล้วได้โทร.มาบอกอจารย์นริศาว่าการบรรยายเลื่อนไปเป็นตอน 13.30 น. พวกดิฉันและอาจารย์อีก 2 ท่านที่อยู่บนรถด้วยกันจึงแวะทานอาหารเช้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน หลังจากนั้นจึงไปรอฟังการบรรยายที่ศูนย์ฯราชเทวี

เวลา 13.30 น.ลงชื่อเข้ารับการบรรยายเรื่อง E-Learning โดย รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใจความสำคัญของการบรรยายดิฉันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเรียนรู้แบบ E-Learning คือการเรียนรู้ด้วยสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประโยชน์มาก

2. ลักษณะเด่นของการเรียนรู้แบบ E-Learning คือ ความมีอิสระในการเรียนรู้

3. ประโยชน์ของการมีเว็บไซด์สำหรับผู้เรียนและผู้สอน คือ

  • มีจุดร่วมที่สะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร ให้เอกสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแก้ไขปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
  • มีจุดร่วมในการถาม - ตอบ เรื่องซ้ำๆที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกันได้ตลอดเวลา
  • วิธีให้และรับแหล่งความรู้หลากหลายรูปแบบที่สะดวกในการรวบรวม
  • เป็นคลังสื่อการสอน ทั้งสไลด์บรรยาย ภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่ผู้เรียนเลือกใช้ได้ตลอดเวลา

4. ประโยชน์ของ E-Learning โดยทั่วไป

  • ปฏิรูปการเรียนรู้(รูปแบบ)
  • ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
  • ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าเดินทาง
  • ช่วยบริหารเวลาในการเรียนรู้
  • ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรายบุคคล
  • เพิ่มพูนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
  • ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

5. ประโยชน์ของ E-Learning ในแง่ของผู้เรียน

  • ควบคุมการเรียนเอง
  • เลือกเรียนและเรียนซ้ำได้
  • เรียนรู้จากเนื้อหาที่มี คุณภาพอันเดียวกัน
  • เรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้สมดุลและเข้ากับตนเองแล้ว
  • เรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

6.ประโยชน์ของ E-Learning ในแง่ของการบริหารจัดการ

  • เสนอเนื้อหาจบเป็นส่วนๆแบบโมดูล
  • แหล่งเรียนรู้จากเว็บ ช่วยให้เลือกสรรประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
  • รวมกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดไว้ที่เดียวกันจนถึงการประเมินและแจ้งผล
  • บริหารจัดการแบบออนไลน์ได้
  • ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)

7. ข้อจำกัดของ E-Learning

  • ความตื่นเต้นและการโฆษณาชวนเชื่อที่มากเกิน
  • อุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณอาจจะลดประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วนอิเล็กทรอนิกส์ลง
  • เหมาะสมกับการฝึกอบรมบ้างอย่าง อย่างเช่นการสร้างความตระหนักรู้หรือหัวข้อความรู้ที่นำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องได้
  • ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมล่วงหน้าและต้องการความพร้อมทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน

8. กลยุทธ์การสอนออนไลน์

  • ให้ทำสัญญาในการเรียน
  • อภิปราย
  • การบรรยาย
  • การควบคุมการเรียนด้วยตนเอง
  • ให้มีที่ปรึกษา
  • ให้ทำงานกลุ่มเล้ก
  • ให้ทำโครงการ/โครงงาน
  • ให้เรียนรู้แบบร่วมมือ
  • ให้ทำกรณีศึกษา
  • ให้ใช้กระดานสนทนา

9. กลยุทธ์ลดการทุจริตในการเรียนแบบ E-Learning ลดการคัดลอกและช่วยเหลือกันโดย

  • ใช้ระบบที่มีการล็อกอินและพาสเวิร์ด
  • ให้แบบฝึกที่ยากชนิดที่คนที่ไม่ได้ฝึก/เรียนมาก่อนทำไม่ได้
  • ให้แบบทดสอบสั้นๆตลอดเวลาคู่ไปกับแบบฝึกหัด
  • ใช้คำถามประเภทที่ต้องคิดหาคำตอบต่างๆกันเป็นคนละชุด
  • จำกัดเวลาในการทำข้อสอบออนไลน์
  • วางนโยบายให้มีการสอบโดยใช้กระดาษอยู่ด้วย
  • อย่าประเมินด้วยการสอบเพียงอย่างเดียว ควรใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยหลายๆวิธีเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ธีรภัทร สุดาทิศ 4641870005

คำสำคัญ (Tags)#e-learning#เรื่อง#การบรรยาย

หมายเลขบันทึก: 61094, เขียน: 19 Nov 2006 @ 20:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สมมาตร
IP: xxx.113.33.10
เขียนเมื่อ 
นักศึกษามีความสนใจในเรื่องที่บรรยายอย่างดี และคงจะมีโอกาสนำเอาความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาได้เป็นอย่างดี