ธีรภัทร 15

ธีรภัทร
การบรรยาย เรื่อง E-Learning

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิการยน 2549

ตอนเช้า 07.30 น.ดิฉันไปถึงศูนย์ฯรอขึ้นรถของทางศูนย์ฯเพื่อไปฟังการบรรยายเรื่อง E-Learning ที่ศูนย์ฯราชเทวี ห้องประชุม 119 เมื่อรถออกมาจากศูนย์ฯได้แวะรับอาจารย์นริศาและอาจารย์สมบัติมาด้วย  แต่กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์แสงชัยที่ไปถึงศูนย์ราชเทวีแล้วได้โทร.มาบอกอจารย์นริศาว่าการบรรยายเลื่อนไปเป็นตอน 13.30 น. พวกดิฉันและอาจารย์อีก 2 ท่านที่อยู่บนรถด้วยกันจึงแวะทานอาหารเช้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อน หลังจากนั้นจึงไปรอฟังการบรรยายที่ศูนย์ฯราชเทวี

เวลา 13.30 น.ลงชื่อเข้ารับการบรรยายเรื่อง E-Learning โดย รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใจความสำคัญของการบรรยายดิฉันสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การเรียนรู้แบบ E-Learning คือการเรียนรู้ด้วยสื่อและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยเฉพาะเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประโยชน์มาก

2. ลักษณะเด่นของการเรียนรู้แบบ E-Learning คือ ความมีอิสระในการเรียนรู้

3. ประโยชน์ของการมีเว็บไซด์สำหรับผู้เรียนและผู้สอน คือ

 • มีจุดร่วมที่สะดวกรวดเร็วในการแจ้งข่าวสาร ให้เอกสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแก้ไขปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
 • มีจุดร่วมในการถาม - ตอบ เรื่องซ้ำๆที่ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกันได้ตลอดเวลา
 • วิธีให้และรับแหล่งความรู้หลากหลายรูปแบบที่สะดวกในการรวบรวม
 • เป็นคลังสื่อการสอน ทั้งสไลด์บรรยาย ภาพ วิดีโอ ฯลฯ ที่ผู้เรียนเลือกใช้ได้ตลอดเวลา

4. ประโยชน์ของ E-Learning โดยทั่วไป

 • ปฏิรูปการเรียนรู้(รูปแบบ)
 • ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา
 • ลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าเดินทาง
 • ช่วยบริหารเวลาในการเรียนรู้
 • ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ผ่านการเรียนรายบุคคล
 • เพิ่มพูนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
 • ลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

5. ประโยชน์ของ E-Learning ในแง่ของผู้เรียน

 • ควบคุมการเรียนเอง
 • เลือกเรียนและเรียนซ้ำได้
 • เรียนรู้จากเนื้อหาที่มี คุณภาพอันเดียวกัน
 • เรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้รับการปรับแต่งให้สมดุลและเข้ากับตนเองแล้ว
 • เรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา

6.ประโยชน์ของ E-Learning ในแง่ของการบริหารจัดการ

 • เสนอเนื้อหาจบเป็นส่วนๆแบบโมดูล
 • แหล่งเรียนรู้จากเว็บ ช่วยให้เลือกสรรประสบการณ์การเรียนรู้/กิจกรรมได้อย่างรวดเร็ว
 • รวมกระบวนการเรียนการสอนทั้งหมดไว้ที่เดียวกันจนถึงการประเมินและแจ้งผล
 • บริหารจัดการแบบออนไลน์ได้
 • ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM)

7. ข้อจำกัดของ E-Learning

 • ความตื่นเต้นและการโฆษณาชวนเชื่อที่มากเกิน
 • อุปสรรคที่เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณอาจจะลดประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วนอิเล็กทรอนิกส์ลง
 • เหมาะสมกับการฝึกอบรมบ้างอย่าง อย่างเช่นการสร้างความตระหนักรู้หรือหัวข้อความรู้ที่นำเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องได้
 • ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมล่วงหน้าและต้องการความพร้อมทั้งผู้สอนเเละผู้เรียน

8. กลยุทธ์การสอนออนไลน์

 • ให้ทำสัญญาในการเรียน
 • อภิปราย
 • การบรรยาย
 • การควบคุมการเรียนด้วยตนเอง
 • ให้มีที่ปรึกษา
 • ให้ทำงานกลุ่มเล้ก
 • ให้ทำโครงการ/โครงงาน
 • ให้เรียนรู้แบบร่วมมือ
 • ให้ทำกรณีศึกษา
 • ให้ใช้กระดานสนทนา

9. กลยุทธ์ลดการทุจริตในการเรียนแบบ E-Learning ลดการคัดลอกและช่วยเหลือกันโดย

 • ใช้ระบบที่มีการล็อกอินและพาสเวิร์ด
 • ให้แบบฝึกที่ยากชนิดที่คนที่ไม่ได้ฝึก/เรียนมาก่อนทำไม่ได้
 • ให้แบบทดสอบสั้นๆตลอดเวลาคู่ไปกับแบบฝึกหัด
 • ใช้คำถามประเภทที่ต้องคิดหาคำตอบต่างๆกันเป็นคนละชุด
 • จำกัดเวลาในการทำข้อสอบออนไลน์
 • วางนโยบายให้มีการสอบโดยใช้กระดาษอยู่ด้วย
 • อย่าประเมินด้วยการสอบเพียงอย่างเดียว ควรใช้วิธีอื่นๆร่วมด้วยหลายๆวิธีเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ธีรภัทร สุดาทิศ 4641870005

คำสำคัญ (Tags)#e-learning#เรื่อง#การบรรยาย

หมายเลขบันทึก: 61094, เขียน: 19 Nov 2006 @ 20:12 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

สมมาตร
IP: xxx.113.33.10
เขียนเมื่อ 
นักศึกษามีความสนใจในเรื่องที่บรรยายอย่างดี และคงจะมีโอกาสนำเอาความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการบรรยายในครั้งนี้ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษาได้เป็นอย่างดี