วันที่ 44 ร่วมกันแห่เทียนพรรษา (15 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชุดพื้นเมืองครั้งที่ 2 ของสัปดาห์ วันศุกร์นี้ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา คือ การแห่เทียนพรรษา และนำไปถวายวัด เมื่อถึงเวลานักเรียนต่างพร้อมใจกันตั้งขบวน วงดุริยางค์โรงเรียนบรรเลงดนตรีอย่างสนุกสนานเพื่อแห่เทียนเข้าวัด ร่วมกันเวียนเทียน 3 รอบก่อนนำเทียนไปถวาย...นักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานและอิ่มบุญไปพร้อม ๆ กัน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)