วันที่ 42 สาระน่ารู้การออกเสียงประชามติ (13 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เรื่องการออกเสียงประชามติยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2559

งจะมีขึ้นวันที่ 7 สิงหาคม นี้ การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้รับทราบถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ชาวบ้านและผู้ปกครองได้ทราบรายละเอียดจากนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของตนและได้ไปใช้สิทธิใช้เสียงกันอย่างถูกต้อง ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของโรงเรียนในช่วงพักกลางวัน การติดป้ายเชิญชวน และการจัดทำป้ายนิเทศสาระความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ และหน้าที่ของนักศึกษาฝึกสอนคงหนีไม่พ้นการจัดป้ายนิเทศดังกล่าว

การจัดป้ายนิเทศดังกล่าวได้ใช้เวลาช่วงว่างของแต่ละคน แบ่งกันมาจัดตกแต่ง และหลังโรงเรียนเลิกแล้ว จึงร่วมด้วยช่วยกันจนเสร็จลุล่วงไปด้วยดี และมีความสวยงาม


การจัดป้ายนิเทศแต่ละครั้งทำให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายจากการค้นหาข้อมูลมาจัด และการอ่านเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อเลือกมาจัดป้ายนิเทศ ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งผู้จัดทำและผู้สนใจเลยทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)