จัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559

…รายวิชาเลือก...รายวิชาบังคับ (ซ่อม)...

27-29 มิถุนายน 2559 บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี เก็บภาพบางมุมในห้องจัดทำข้อสอบ และตะลอนไปยามเย็นในไร่กุสุมา น้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตลาดอำเภอมวกเหล็ก มาฝากค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)