วันที่ 39 ลูกน้ำยุงลายเมื่อไหร่จะหมด (8 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายของโรงเรียนได้ทำต่อเนื่องกันมาในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

ในสัปดาห์นี้ก็ผ่านมาจะ 4 สัปดาห์แล้ว ลูกน้ำยุงลายก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในภาชนะต่าง ๆ และพื้นที่น้ำขัง ซึ่งกำจัดยังไงก็ไม่หมด แต่เรา ๆ ก็ไม่ยอมแพ้ ร่วมกันกำจัดทุกสัปดาห์ สัปดาห์นี้ก็เช่นกัน นักเรียนแต่ละชั้น แบ่งกันไปเก็บขยะ คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังและโรยทรายอะเบทในบริเวณที่มีน้ำขังและมียุงลาย แล้ววันนี้ก็เจอแหล่งใหญ่ของลูกน้ำยุงลาย ไม่ใช่น้ำขังธรรมดาแต่เป็นน้ำที่อยู่ในถังสำหรับดูดไปใช้ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ เลยจัดการโรยทรายลงไป ทั้งที่ในใจก็กลัวจะเกิดผลเสียต่อผักที่ปลูก แต่สุดท้ายภายใต้ความคิดที่ว่า “ผักอาจตายได้แต่ดีกว่าปล่อยให้ลูกน้ำยุงลายกลายเป็นยุงมาฆ่าเรา”"หว่านพืชย่อมหวังผล… โรยทรายอะเบทก็ย่อมหวังผลเช่นกัน"

หวังว่าลูกน้ำและยุงลายจะหมดไป โรงเรียนปลอดภัยจากยุงลายและไข้เลือดออก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)