การตัดสินใจบนขอบความยุ่งเหยิงแนวทางของฮิวริสติก

ฮิวริสติสอย่างมากเป็นประโยชน์มากในการรับมือสถานการณ์ที่ซับซ้อน ทางเลือกของฮิวริสติกคือการค้นหารูปแบบภายในความซับซ้อน

ในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง อลหม่าน หากเราต้องการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่รวดเร็วและมีโอกาสที่จะแม่นยำ เราจำเป็นต้องอาศัยกฎอันเรียบง่ายตามแนวทางของฮิวริสติกเพื่อช่วยนำทาง กฎเหล่านี้ควรจะช่วยให้ตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อโอกาสที่กำลังจะวิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วได้บ้าง

  1. กฎ How to - มีแนวคิดที่ระบุล่วงหน้าว่าจะตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่งได้อย่างไร
  2. กฎขอบเขต - การกำหนดขอบเขตที่จะไปให้ถึงหรือปริมาณที่จะเข้าครอบครอง ซึ่งต้องพิจารณาถึงความสมดุล
  3. กฎลำดับความสำคัญ - เน้นไปที่การจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความสำคัญของกิจกรรมอย่างเป็นลำดับ
  4. กฎเวลา - ต้องทราบถึงเวลาที่เข้าถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์โดยรวมสูงที่สุด และต้องกำหนดเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมหนึ่งๆเพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสจากเวลาที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่น
  5. กฎการเลิก - การรู้ว่าจะตัดการสูญเสียเมื่อใด เป็นการวางแผนเพื่อหลักเลี่ยงการพึ่งพากลยุทธ์แบบเฉพาะหน้า

ฮิวริสติสอย่างมากเป็นประโยชน์มากในการรับมือสถานการณ์ที่ซับซ้อน ทางเลือกของฮิวริสติกคือการค้นหารูปแบบภายในความซับซ้อน โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมนั้น เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีในการตัดสินใจซึ่งก็พบว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

อ้างอิง: thanakrit.net


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์การจัดการความเห็น (0)