วันที่ 40 ​เริ่มวันใหม่ (11 กรกฎาคม 2559)

เช้าวันจันทร์กับการเข้าแถวรวมกัน

ในระดับชั้น ป. 3

เวลา 07.45 นาที

ทุกคนก็เข้าแถวเรียบร้อยรับฟังข่าวสารจากครูวรรณ (ครูพละ ป.3)

หน้าที่ของเราน่ะเฝ้าดูแลเด็กให้เข้าแถวให้เรียบร้อยและจดบันทึกสิ่งที่ครูทุกคนพูดหน้าแถว (หน้าที่มอบหมายใหม่ ^^)


เช้านี้ กับคาบเรียน วิทยาศาสตร์ ป. 3/1 กิจกรรมทบทวนเรื่อง สิ่งมีชีวิตที่เคยมีอยู่และสูญพันธุ์ไปแล้วโดยการแจกบัตรภาพและบัตรคำให้นักเรียนจับคู่โดยนำไปติดบนกระดาน


และสุ่มนักเรียนออกไปตรวจสอบความถูกต้อง


นอกจากนี้ก็ให้นักเรียนตอบคำถามในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม(ตัวหนังสือ ป้าดดดดดดตาครูลาย @,,@)


<p “=”“>ของพื้นบ้านจิ๋วน่ารักดีเลยนำมาฝากจ้า(เห็นวางอยู่ในห้องเรียน)ถือเป็นการจัดมุมห้องเรียนที่น่าสนใจมากแต่เนื่องจากว่าไม่มีกิจกรรมให้ทำหรือเล่นมุมนี้จึงไม่มีใครสนใจเลย </p>


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนัยนา อินจัน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)