ฝึกสอนวันที่ 5 ในสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 )

วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วสินะ ทั้งครูและนักเรียนคงรอคอยวันนี้มานานแล้ว วันที่นักเรียนและครูจะได้ทำการพักผ่อน หลังจากที่เหนื่อยจากการสอนและเรียนมาแล้วแต่สำหรับวันนี้เช้าพวกเราเช้าสันป่าสักก็ได้พร้อมใจกันเดินขบวนเพื่อแห่เทียนไปถวายที่วัดสำหรับวันนี้จะมีการแบ่งช่วงชั้น นักเรียนประถมต้นไปที่วัดสันป่าสัก และนักเรียนประถมต้นไปที่วัดสันป่าสักซึ่งนักเรียนต่างร่วมใจกันเดินขบวนกันอย่างพร้อมเพรียง มีการนำเสนอการฟ้อนรำให้ชาวบ้านให้ชมกันอย่างสวยงามและมีการให้ชาวบ้านร่วมสบทุนให้ทางโรงเรียน ซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนาธรรมประเพณีไทยที่สืบเนื่องต่อกันมาอย่างยาวนาน และเมื่อถึงวัดก็นำเทียนไปถวายและรับศีลแก่ทางพระสงฆ์ ซึ่งทุกคนก็ตั้งใจกับการทำพิธีทางศาสนาแล้วก่อนกลับทางโรงเรียนก็มีการร่วมถ่ายภาพกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ลาท่านกลับโรงเรียน เพื่อที่จะไปรับประทานอาหารเที่ยง

สำหรับบ่ายนี้ก็ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษใจจริงวันนี้นึกว่าอาจารย์นิเทศจะมาทำการนิเทศ นักเรียนยังสอบถามเลยว่าครูนิเทศจะมาวันไหนเอ่ยก็ตอบเด็กไปว่าครูไมรู้เลย แต่ยังไงก็ขอให้นักเรียนตั้งใจในการเรียนต่อไปนะคะเด็กๆของคุณครู


พร้อมเดินขบวนกันค่ะ


พร้อมเพรียง พร้อมใจ


เหนื่อยแต่สุขใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)