ฝึกสอนวันที่ 3 ในสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

วันที่สามของสัปดาห์ที่ 9 สินะเวลาไม่เคยรีรอใครเลยจริงๆ สำหรับวันนี้ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สอนสนุกอีกวันหนึ่งค่ะ เด็กนักเรียนตั้งใจเรียน สนุกๆค่ะ แต่สำหรับวันนี้กิจกรรมก็ดำเนินไปตามปกติค่ะและหลังจากเลิกเรียนก็เริ่มเตรียมตัวเก็บของกลับบ้านพักที่อยู่ในโรงเรียน เพื่อที่จะต้องไปเตรียมสื่อการสอนเพื่อที่จะได้รับการนิเทศในวันพรุ่งนี้แล้ว ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับศึกษานิเทศน์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญมาช่วยให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่ทำการฝึกสอน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีนะว่า มีคนมาช่วยแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการฝึกสอนที่ถูกต้องในอนาคตต่อไป ถึงแม้ในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ต้องให้กำลังใจตัวเองว่า ทุกอย่างจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเรา ต้องกล้า ละต้องเชื่อมั่นในตัวเองครูไมได้มาว่ากล่าวเสียหาย แต่มาให้เรามั่นใจมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ ....นางสาวชนิดา สารทองความเห็น (0)