ฝึกสอนวันที่ 5 ในสัปดาห์ที่ 8 (วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

วันศุกร์สุดสัปดาห์สำหรับวันนี้เป็นวันที่คิดไว้ว่าครูนิเทศภาษาอังกฤษต้องมาก็พยายามฝืนร่างกายตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมการสอนของห้องที่จะได้รับการนิเทศในวันนี้ แต่ในช่วงเช้าของเราว่าเลยทำให้มีเวลาเตรียมตัวมากหน่อยเมื่อเตรียมในเรื่องของการสอนเสร็จแล้ว ก็มาเตรียมในเรื่องของสถานที่ค่ะ ตั้งแต่กวาดหองของเด็ก จัดโต๊ะ เก้าอี้เพราะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องวิทยาเขตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เมื่อทานข้าวเรียบร้อยก็รีบมาจัดสื่อการสอนเพื่อที่การสอนจะได้ไม่ช้า แต่รอแล้วรอเล่าครูนิเทศก็ไม่มาค่ะ ก็เลยทำการดำเนินการสอนตามปกติ แต่เด็กๆนักเรียนก็ให้ความร่วมมือในการเรียนดีทำให้ไม่เสียใจว่า ครูทำไมไม่มาวันนี้ แต่เชื่อว่าถ้าคนเราเตรียมพร้อมทุกอย่างคงไม่ผิดพลาด

แล้วก็ต่อด้วยกิจกรรมชุมนุมสำหรับวันนี้การสอนในกิจกรรมชุมนุมก็สนุกสนานดีค่ะ เด็กๆนักเรียนทำการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ก่อน เด็กๆนักเรียนในชุมนุมตั้งใจเรียน พูดตามวีดิทัศน์เพื่อฝึกฝนภาษาในเกิดกับตัวเอง สำหรับวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีกับการสอน หนูจะรอนะคะอาจารย์นิเทศ อยากให้ผ่านไปแล้ว


ดูสนุกๆ ฝึกภาษานะคะเด็กๆ


ก่อนสอนชุมนุม เด็กๆตั้งใจฟังครูปรียานุชกันอย่างตั้งใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวชนิดา สารทอง (ภาคเรียนที่1/2559)"ความเห็น (0)