ฝึกสอนวันที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 9 (วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559)

สัปดาห์ที่ 9 แล้วสินะ สำหรับการอยู่ที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัด สำหรับเช้านี้อากาศสดใส นักเรียนก็ยังมาโรงเรียนเช้าเหมือนทุกๆครั้งสินะ ก็สำหรับวันจันทร์นี้มีการทำการสอนทั้งหมดสี่คาบ โดยวันนี้การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลย วันนี้การสอนของห้องแรกก็สนุก เด็กๆตั้งใจเรียน ทำให้การเรียนดำเนินไปแบบไม่ติดขัด ทำให้สามารถที่จะปล่อยเขาไปทานข้าวได้รวดเร็ว วันนี้เป็นภาพที่สวยงามมากก่อนปล่อยให้เด็กแต่ละคนนั่งสมาธิก่อนไปทานข้าว เด็กพร้อมเพรียงกันมากกลัวไม่ได้ทานข้าวหรือไงเด็กๆของคุณครู

แล้วในช่วงบ่ายวันนี้มีการเรียนรู้โดยการบูรณาการกับวิชาเกษตรค่ะก็จะมีการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วัฏจักรของชีวิตพืชดอก โดยให้เด็กแต่ละคนเตรียมดินมา และเมล็ดพืชมาซึ่งเด็กๆก็เตรียมพร้อมกันมาเต็มที่ ซึ่งจากการสังเกตเด็กๆให้ความสนใจและดูแลพืชของตนเอง ซึ่งเด็กบางคนก็จะสอบถามว่าครูกี่วันจะออก หนูจะดูแลพืชของดูอย่างดีที่สุดเลย ครูดีใจนะที่เด็กๆสนใจทำให้การสอนวันนี้ผ่านพ้นค่ะ เด็กโตจะควบคุมได้ง่ายกว่าเด็กเล็ก แต่ระหว่างวัยก็จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ว่าจะต้องมีเทคนิคการจัดการอย่างไรให้เด็กสนใจ มันท้าท้ายนะรู้เลยว่าการฝึกสอนที่เขาให้เราฝึกนี้ก็เพื่อที่จะได้มาฝึกเพื่อไปเป็นครูในอนาคต


จัดการก่อนไปปล่อยไปทานข้าว เด็กๆห้องนี้ตั้งใจ


เตรียมดินมาปลูกพืช เพื่อเรียนรู้วัฏจักรชีวิตพืช


สอนเสร็จแล้วกลับบ้านพักกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกครูเป็นเลิศ ....นางสาวชนิดา สารทองความเห็น (0)