ขอพร    

 

 

                                   DSC_0024.JPG

 

 

 

     DSC_0019.JPG              DSC_0004.JPG

 

      

                    (เมื่อเช้าวันที่ 19 พ.ย.)  ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  นำทัพนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมไหว้สักการะขอพรพระพุทธวิธานปัญญาบดีก่อนออกเดินทางเข้าร่วม    การแข่งขันกีฬากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  19  ต้นเจ้าพระยาเกมส์  ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่  20 24  พฤศจิกายน  2549  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ 

.............................................