ประวัติหมู่บ้านโคกพระเจ้า

ประวัติหมู่บ้านโคกพระเจ้า

ประวัติหมู่บ้าน

ตอนแรกมีชื่อว่าบ้านนาข่า อพยพมาจากบ้านหนองหิน มาเจอน้ำโพงที่อยู่ใกล้อาฮามมีป่าขึ้นอยู่ทุกที่ที่เกิดตามธรรมชาติ อยู่มาปี พ.ศ.2459 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง

นางงอ นายศรี ไม่ทราบนามสกุล ได้อพยพถิ่นที่อยู่จากหมู่บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร มาหาประกอบอาชีพทำไร่ ทำไร่ข้าว และจับปลาในลำน้ำโพงต่อมามีญาติพี่น้องอพยพมาเพิ่มเติมประมาณ10ครอบครัว บริเวณที่ตั้งหมู่บ้านใหม่เป็นป่ารกชัดมีพืชตระกูลข่ามากมายจึงเรียกหมู่บ้านว่า”บ้านนาข่า”ต่อมามีคนอพยพมาอพยพเพิ่มเติม2,463คน ขยายพื้นที่ทำกินบริเวณใกล้ลำโพง ประมาณ พ.ศ.2469 เกิดโรคระบาดขาดแคลนน้ำและมีผู้คนในหมู่บ้านพบปลาไหลเผือกที่ลำน้ำโพงซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นลางร้ายจึงได้อพยพออกมา หัวหน้าหมู่บ้านจึงพาชาวบ้านอพยพหาที่ตั้งหมู่บ้านใหม่ เดินทางไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือออกมา1กิโลเมตรเป็นบริเวณน้ำท่วมไม่ถึงและเป็นบริเวณป่าดงใหญ่ที่มีอาณาเขตติดต่อกับบริเวณที่ตั้งพระพุทธรูปใหญ่อาฮาม ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านละแวกนั้นเคารพบูชาจึงตัดสินใจตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่และมีประประชาชนอพยพเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นประมาณ50ครอบครัว ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า”บ้านโคกพระเจ้า’ ซึ่งมาจากลักษณะภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านคืออยู่ในที่ดอนสูงชาวอีสานจึงเรียกว่า”โคก” และอยู่ในบริเวณได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าใหญ่วัดอาฮามจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่า”บ้านโคกพระเจ้า” ต่อมาเมื่อปี2474ทางราชการได้อนุญาติได้ตั้งเป็นหมู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายโดยแต่งตั้งให้

นาย ทองดี จักสาร เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกรักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2474-2489

คนที่2 นายนาย เมบ ทองศรี รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2489-2493

คนที่3 นาย เอ่น เขียวสุดตา รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2493-2497

คนที่4 นาย อ่อน ตาซื่อ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2497-2501

คนที่5 นาย พิมพ์ ธงศรี รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2501-2505

คนที่6 นาย บุตรศรี สายลวดคำ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2505-2509

คนที่7 นาย หำ พรานเนื้อ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2509-2513

คนที่8 นายศูนย์ ขุมคำ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2513-2517

คนที่9 นายศวน ธงศรี รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2517-2521

คนที่10 นาย สุนทร ตาซื่อ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2521-2529

คนที่11 นายคำพันธ์ พิจารณ์ รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ.2529-2550

คนปัจจุบัน นาย มงคล สีลาทอง รักษาราชการตั้งแต่ พ.ศ2550ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำบ้านโคกพระเจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติหมู่บ้านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เข้าใจว่า น่าจะมาจากการสืบค้น-สอบถาม อย่างไรเสียอยากให้อ้างอิงที่มาที่ไปด้วยนะครับ แต่เรื่องน่าสนใจมากๆ....

สู้ๆ