ประเพณีแข่งเรือพิมาย


ที่มาภาพ: sites.google.com

ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเพณีแข่งเรือพิมาย (ชื่อเดิม) เป็นงานประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนาน มากกว่า 100 ปี เมื่อถึงฤดูกาลทอดกฐิน ชาวบ้านจะเดินทางโดยเรือเพื่อไปทอดกฐินตามวัดต่าง ๆ หลังจากทอดกฐินเสร็จแล้วต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตน ในระหว่างเดินทางกลับจึงได้พายเรือแข่งกัน เพื่อความสนุกเพลิดเพลิน จึงถือเป็นละเล่นที่สำคัญในฤดูน้ำหลาก สร้างความสนุกสนานให้กับผู้แข่งขันและผู้สืบทอดจนกลายเป็นประเพณี โดยมีการจัดแข่งขันในช่วงออกพรรษา ฤดูกาลทอดกฐินเป็นประจำทุกปี ต่อมา อำเภอพิมายได้พัฒนาการจัดการแข่งขันโดยมีเรือจากต่างอำเภอมาร่วมแข่งขันด้วยเป็นประจำทุกปี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ปี พ.ศ. 2532 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดให้มีการจัดงานประจำปี ภายใต้ชื่อ เทศกาลเที่ยวพิมาย โดยมีกิจกรรมแสงสีเสียง ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดแมวสีสวาด การประกวดผัดหมี่พิมาย การประกวดตำส้มตำ เป็นต้น และได้กำหนดให้มีการแข่งเรือพิมายบรรจุเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลเที่ยวพิมายด้วย ปี พ.ศ. 2498 มีเรือจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันด้วย ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศแคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหพันธรัฐออสเตรเลีย ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปัจจุบัน (บรรเจิด สอ พิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ความพิเศษของการแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย คือ เรือที่ใช้แข่งขันในประเภทท้องถิ่นเป็นเรือของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง เรือมาจากคุ้มวัดคุ้มบ้าน วัดแต่ละวัดจะมีเรือประจำของตนเอง สนามแข่งเรือตรงและที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากเชื้อพระวงศ์ทุกปี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ความมีชื่อเสียง

การแข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย ถือว่าเป็นการแข่งเรือที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก โดยการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้าร่วมการแข่งเรือ และถ้วยรางวัลของการแข่งเรือแต่ละประเภทเป็นถ้วยพระราชทานจากเชื้อพระวงศ์ทั้งสิ้น อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (บรรเจิด สอพิมาย, สัมภาษณ์. 2556)

ที่มา :https://sites.google.com/site/prapheningankhaengre...

ในโอกาสที่กระผมเป็นคนพิมาย อยากเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาอ่านให้มาเข้าร่วมประเพณีแข่งเรือพิมาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยไว้ไปสู่รุ่นลูกรุ่นกลาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการพัฒนานิสิตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แข่งเรือในลำนำใดครับ