หมู่บ้านของฉัน

หมู่บ้านของดิฉันเป็นหมูบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะมีทั้งภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ทุ่งนาที่เขียวขจี


หมู่บ้านของฉันชื่อว่า บ้านหนองประดู่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210 ซึ่งเดิมคือบ้านหนองปล้อง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่และมีประชากรเกินอัตราการปกครอง จึงได้แยกออกมาเป็น บ้านหนองประดู่เมื่อปี พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันบ้านหนองประดู่มีเนื้้อที่รวม 125 ไร่ 163 หลังคาเรือนและ 622 คน ผู้ใหญ่บ้านคนแรกชื่อ นางไขทอง สากุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2540-2544 คนที่สองคือ นายประเสริฐ มหาชชัย ดำรงตำแหน่งตั้งแตต่ปี พ.ศ.2544-2554 และคนปัจจุบันคือ นายคำพันธ์ มะกูล ดำรงตำแหน่งตั้งงแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน เหตุผลที่ตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหนองประดู่ ก็เพราะว่าภายในเขตหมู่บ้านมีต้นประดู่เป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บบ้านเลยก็ว่าได้ หมู่บ้านของดิฉันเป็นหมูบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะมีทั้งภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ทุ่งนาที่เขียวขจี เหมาะแก่การทำการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชากรภายในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมู่บ้านของฉันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ในหมู่บ้าน มีวัด มีโรงเรียนไหมครับ
ช่วยเล่าขยายความให้หน่อย
หรือสถานที่สำคัญอื่นๆ....

นะครับ-อยากฟัง